Missie en visie

AMS gelooft dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren recht hebben op gelijke kansen om uit te blinken. Onze toekomstdroom is dat onze leerlingen de stad verrijken met hun eigen songteksten, melodieën en karakter. Wij zijn gelukkig als zij door het maken van muziek meer eigenaarschap hebben over hun (levens)loopbaan.

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vind je de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Naam instelling: Stichting A’DAM Music School
Fiscaal nummer: 855039371
Contact: info@adammusicschool.nl

Doelstelling

De doelstelling van A’DAM Music School is het organiseren en faciliteren van muziekonderwijs voor kinderen en jongeren voor wie de kosten van muziekonderwijs een drempel zijn. Daarnaast beoogt A’DAM Music School de stapeleffecten van armoede te verkleinen door de kinderen via het platform van muziekonderwijs te ondersteunen in problemen op meerdere vlakken. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden door middel van:

  • Het werven van vaste sponsoren;
  • alle binnen het kader van haar werkzaamheden aanvaardbare inzamelingstechnieken.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vindt u hier.

Bestuur

Bestuurssamenstelling 

A’DAM Toren is begunstiger en naamgever van de stichting. De ontwikkelaars van A’DAM Toren zijn Duncan Stutterheim (ID&T), Sander Groet (Air), Hans Brouwer (MassiveMusic) en Eric-Jan de Rooij (Lingotto).

Bestuursleden

Hans Brouwer – voorzitter
Duncan Stutterheim
Paul Scholte
Serginho Stekkel

Beloningsbeleid

Het bestuur stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Directie en medewerkers ontvangen een marktconforme vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting A’DAM Music School kent geen bonusregeling, dertiende maand of eindejaarsuitkeringen en stelt geen leaseauto ter beschikking. Het jaarinkomen van de directeur (in loondienst) blijft ruimschoots binnen het maximum van € 158.000 volgens de VFI.

Beloningsregeling

A’DAM Toren CV is begunstiger van de exploitatiekosten van de stichting, de beloning van de directeur wordt hiermee betaald uit de schenking van A’DAM Toren CV. Deze kosten komen dus niet ten laste van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Stichting A’DAM Music School – Jaarverslag 2023

Stichting A’DAM Music School – Jaarverslag 2022

Stichting A’DAM Music School – Jaarverslag 2021

Stichting A’DAM Music School – Jaarverslag 2020

Stichting A’dam Music School – Jaarverslag 2019

Stichting A’DAM Music School – Jaarverslag 2018

Stichting A’DAM Music School – Inhoudelijk jaarverslag 2018

De financiële verantwoording over 2017 vindt u terug in de officiële jaarrekening over 2017

De financiële verantwoording over 2016 vindt u terug in de officiële jaarrekening over 2016

De financiële verantwoording over 2015 vindt u terug in de officiële jaarrekening over 2015

Partners

Partners in de stad

Ook partner worden?

Neem dan contact op voor een afspraak.